Executive Members

 • Vikas
  Vikas Khastagir

  Founder

 • rahul
  Rahul Khastagir

  President

 • Harsh Yadav

  Vice President

 • Sanjay Dey

  Secretary

 • Ramlakhan Singh Paikara

  Joint Secretary

 • Hemant Khastagir

  Treasurer

 • Deepa Biswas

  Advisor

 • Vikrant Dubey

  State Co-ordinator

 • Rajeev Chakravarty

  Media Co-ordinator

 • Dr. Humair Naushad

  Office Co-ordinator

 • Piyush Jani

  Member

 • Devendra Yadav

  Member

 • Shatabdi Biswas

  Member